Concurs pentru ocuparea postului vacant de „Infirmieră învăţământ special”

Unitatea nostră organizează la sediul din municipiul Bistriţa, str. Alba Iulia, nr. 20A, jud. Bistriţa-Năsăud, concurs pentru ocuparea postului vacant de „Infirmieră învăţământ special” (1 normă) – perioadă nedeterminată.

Dosarul de concurs se depune la sediul unităţii, Serviciul Secretariat, în perioada 14.09.2023 – 27.09.2023, de luni până vineri, între orele 09.00 – 13.00 si va conţine:
– cerere de înscriere însoţită de CV
– acte de stare civilă (certificat naştere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere copii sub 18 ani, sentinţă de divorţ – dacă este cazul)
– copie după carnetul de muncă + raport Revisal, adeverinţe care atestă vechimea în muncă
– acte de studii (diplomă de licenţă, foaie matricolă, diplomă de bacalaureat)
– cazier şi certificat de integritate
– adeverinţă de la medicul de familie
– caracterizare de la ultimul loc de munca (daca este cazul)
Etapele stabilite pentru concurs:
1. Selecţia dosarelor de înscriere / Afişarea rezultatelor: 29.09.2023
2. Proba scrisă: miercuri, 04.10.2023, ora 09.00
3. Interviu: miercuri, 04.10.2023, ora 13.00
3. Afişare rezultate: 04.10.2023, ora 16.00
6. Depunere contestaţii: 05.10.2023, până la ora 11.00
7. Soluţionare contestaţii: 05.10.2023, ora 16.00
8. Prezentarea la post: 09.10.2023

anunț post vacant infirmieră
infirmier condiții ocupare posturi
bibliografie infirmiera

Selecție dosare

SELECTIE DOSARE INFIRMIERA

REZULTATE EXAMEN

rezultat examen infirmieră