Istoricul școlii

Municipiul Bistrița este reședința județului Bistrița-NăsăudTransilvaniaRomânia, și cel mai mare oraș din acest județ, cu o populație de 75.076 locuitori (2011). Bistriţa este atestatădocumentar prima oară ca oraş în anul 1264.

Odată cu înfiinţarea Şcolii Ajutătoare Nr. 1 Bistriţa, astăzi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă  Nr. 1 Bistriţa, în 26 iulie 1976, a debutat şi istoria învăţământului special din judeţul Bistriţa-Năsăud, fiind singura instituţie de acest profil din judeţ, având internat şi cantină, instituţie ce a deschis porțile pentru 165 elevi, grupaţi în 13 clase.

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bistriţa este o instituţie şcolară de stat, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, profilată pe educaţia şi recuperarea copiilor cu dizabilităţi mentale. Activităţile specifice procesul

ui de învăţământ se află sub îndrumarea şi coordonarea Inspectoratului Şcolar Judeţ

ean Bistriţa-Năsăud, iar finanţarea este asigurată de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Unitatea de învăţămâ

nt reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie al tuturor copiilor prin educaţie formală şi servicii educaţionale. Acestea sunt acordate copiilor cu CES, şcolarizaţi atât în învăţământul special, cât şi în învăţământul de masă, precum şi personalului care este implicat în educaţia acestora.

DIN CARTEA DE ONOARE A ŞCOLII

 

15 septembrie 1976  Inspector Şcolar General, profesor Leon Hogiu

      „La startul drumului deschis învăţământului special prin înfiinţarea acestei unităţi (prima de acest profil în judeţ), urez conducerii şcolii şi întregului colectiv multă energie, elan creator şi nelimitată putere de muncă. Fie ca, până la atingerea liniei de orizont întregul drum care începe azi, să fie senin pentru toţi cei care îşi vor uni eforturile succesive, spre binele comun. Multă sănătate, calm şi spirit de colaborare urez întregului colectiv de cadre didactice şi elevilor pentru succese deosebite şi legitime satisfacţii.

TITULATURI ALE ŞCOLII:

  1. 07. 1976 – 01.09.1998 – ŞCOALA AJUTĂTOARE NR. 1 BISTRIŢA
  2. 09. 1998 – 30. 08. 2006 – ŞCOALA SPECIALĂ NR. 1 BISTRIŢA

–  Decizia ISJBN nr. 117/1998 din 17.09.1998

  1. 08. 2006 – 31. 08. 2013 – CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
  2. 1 BISTRIŢA

– Dispoziţia nr. 327/2006

  1. 08. 2013 – prezent – CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. 1

                                              BISTRIŢA

  • Hotărârea Nr. 52 / 03.04.2013