Oferta educațională

Copilul cu cerinţe educative speciale (CES) este în centrul atenţiei procesului instructiv-educativ, compensativ – recuperatoriu ce se desfăşoară la nivelul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  Nr.1 Bistriţa. Activitatea didactică este întregită şi susţinută de programe educative şi recuperatorii cu accent pe socializarea şi integrarea copiilor, iar aplicarea programelor de servicii personalizate asigură performanţa şi calitatea demersului terapeutic. Adaptarea curriculară este o prioritate determinată de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, iar curriculumul la decizia şcolii, prin oferta de opţionale vine să susţină şi să dezvolte aptitudinile şi abilităţile elevilor.

Prin specificul unităţii şi a întreg demersului terapeutic, ne adresăm copiilor şi elevilor cu vârste cuprinse între 3-17 ani, care prezintă cerinţe educative speciale precum: dizabilităţi mentale în asociere cu tulburări de comunicare şi de limbaj, deficienţe senzoriale uşoare (de văz şi de auz), deficienţe fizice şi de motricitate, tulburări emoţionale, tulburări de comportament, dificultăţi de învăţare, alte dificultăţi de adaptare şi de integrare şcolară. Începând cu anul şcolar 2007 – 2008, derulăm activităţi de recuperare a copiilor preşcolari diagnosticați cu autism sau TSA (tulburări din spectrul autist), cu ajutorul terapiilor specifice (ABA, PECS,TEACCH), prin personal calificat, care dețin atestate si diplome în derularea terapiilor mai sus menționate.

În scopul de a oferi cele mai bune servicii educaţional-terapeutice copiilor cu diferite grade de deficiențe (ușoare, moderate, grave), precum și a deficiențelor asociate, sprijinindu-i în efortul de valorificare a potenţialului individual restant şi în asimilarea unor competenţe adaptative care să faciliteze integrarea socio-profesională, la nivelul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  Nr.1 Bistriţa, se desfăşoară următoarele tipuri de  activităţi:

– educație specială prin activitățile profesorilor cu specializări/atestate  în  psihopedagogie specială;

– terapie educaţională complexă si integrată prin învățători-educatori și profesori- educatori;

– psihoterapie individuală şi colectivă prin profesori de specialitate, psiholog școlar;

– terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare prin profesori logopezi;

– cultură fizică medicală şi kinetoterapie prin profesori kinetoterapeuți;

– asistenţă educațională și terapie recuperatorie pentru copiii / elevii cu dizabilități integrați în învățământul de masă prin profesori itineranți / de sprijin;

– evaluare psihopedagogică din perspectiva dreptului la educație şi asigurarea de șanse egale oricărui copil prin Comisia Internă de Expertiză Complexă (C.I.E.C.) ;

– informare şi consiliere părinţi, evaluare psihopedagogică, diagnosticare, orientare şcolară şi profesională, testare şi consiliere psihologică, cercetare psihopedagogică şi elaborare de studii de specialitate prin diriginţi, psihologul şcolar,consilierul educativ, asistentul social;                                                                                    

– consultații medicale/tratamente  pentru afecțiunile somatice/psihosomatice nou apărute și/sau cronice, precum și tratament stomatologic pentru elevi, asigurată de medici și asistente;

– asistenţă socială şi servicii în regim de internat pentru elevi prin asistentul social atestat;

– activități cultural-artistice, sportive, ludice, plimbări, vizite, excursii, expoziții cu lucrări ale elevilor și vernisajul acestora, meloterapie, ergoterapie, zooterapie, activităţi de voluntariat pe baza protocoalelor încheiate cu unităţi de învăţământ și alte instituții, activităţi educative nonformale, în baza programelor de colaborare şi a parteneriatelor cu ONG –urile interesate, precum și cu autorităţile locale/ județene.

În consens cu eforturile susţinute de redimensionarea politicii educaţionale în sensul asigurării educaţiei pentru toţi, al egalizării şanselor de reuşită ale tuturor copiilor indiferent de natura “diferenţelor” dintre ele, unitatea noastră şcolară îşi propune susţinerea unei oferte formative realiste.

În realizarea dezideratului nostru, ne bucurăm de sprijinul autorităţilor locale, judeţene şi a partenerilor: Consiliul Judeţean Bistriţa – Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud,  Primăria Municipiului Bistriţa,  Casa Corpului Didactic Bistriţa–Năsăud,precum și a partenerilor: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa – Năsăud, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa–Năsăud, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa – Năsăud, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa – Năsăud, Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa – Năsăud, Biserica Ortodoxă, Penitenciarul Bistrița (unde derulăm din anul școlar 2016 – 2017, programul „A doua șansă” pentru persoanele private de libertate) etc.

Profesionalismul cadrelor didactice, acţiunile întreprinse pentru a fi mai aproape de sufletul copiilor cu cerinţe educative speciale în momentele în care au nevoie de mângâiere şi linişte sufletească, formarea şi dezvoltarea lor optimă în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa, au condus la obţinerea de mari succese ale instituţiei în timp.