Baza materială

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa funcţionează într-o clădire construită în anul 1976, amplasată în municipiul Bistriţa, Str. Alba Iulia Nr. 20 bis. În scopul menţinerii imobilului la standardele corespunzătoare activităţilor de învăţământ, în fiecare an sunt efectuate igienizări, reparaţii şi modernizări ale spaţiilor şcolare, în limita fondurilor alocate prin buget.

Şcoala funcţionează în 2 clădiri dispusă pe 2 niveluri. Clădirile sunt  racordate la:

1) Reţeaua publică de apă – canal;

2) Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice;

3) Reţeaua publică de telecomunicaţii;

4) Internet

Spaţii Suprafaţă totală – 5951,6 m2
Suprafaţa ocupată de clădiri 2270, 80 m2
Şcoală P + 1 984,75 m2
Internat P + 2 629  m2
Cantină 537  m2
Beci 120,05  m2
Agricol 110  m2
Curte 1300  m2

 

Clădirea Şcoală (Corpul A)

Denumire spaţiu Număr spaţii Suprafaţă spaţii
săli de clasă 17 605,5   mp
sală sport 1 51,04   mp
kinetoterapie 1 51,04   mp
sală profesorală 1 51,04   mp
cabinet CDI 1 58,80   mp
Biblioteca 1 58,80   mp
cabinet Psihologie 1 33,64   mp
cabinete TTL 6 65,12   mp
cabinet Asistent Social 1 11,76   mp
cabinete Dir. / Dir. Adj. 2 24        mp
grup social profesori 1 16,24   mp
grup social elevi 4 77,60   mp
Hol intrare/ Hol Şcoală 1 479,12 mp
Secretariat 1 12        mp
Contabilitate 2 24        mp
Cabinet informatică 1 51         mp

 

Internat (Corpul B) – Parter

Denumire spaţiu Număr spaţii Suprafaţă spaţii
cabinet medical + săli tratamente 4 67,52   mp
Cabinet informatică 1 32,66 mp
sală de mese 1 123,94 mp
bucătărie 1 47,68 mp
spălător veselă 1   12,28  mp
atelier practică fete 1 32,66   mp
atelier practică băieţi ] 32,66   mp
grup sanitar 2 19 mp
ateliere (electric, tâmplărie, zugrav) 3 62,66   mp
hol intrare 1 70,67   mp
hol mic chiuvete 1 28,61   mp
hol ateliere 1 39,07   mp
sală de clasă 1 32,66   mp
centrală termică 1 32,66   mp
magazii 3 118,77  mp
beci 1 150  mp
spălătorie 1 16,40 mp

 

 

Internat (Corpul B)  – Nivelul I şi  Nivelul  II

Denumire spaţiu Număr spaţii Suprafaţă spaţii
vestiare 2 9,60 mp
scări internat 1 86,66  mp
dormitoare 14 468,72 mp
oficiu supraveghetori 1 33,48 mp
oficiu instructori de educaţie 1 33,48  mp
atelier lenjerie 1 33,48  mp
holuri 2 6,22  mp
grupuri sociale 2 25,92  mp
duşuri 2 66,64  mp
infirmerie 1 26,68  mp
sală de meloterapie 1 33,48  mp
grupuri sociale la infirmerii şi izolatoare 2 11,40  mp
magazii 2 66,96  mp
cabinet stomatologic 1 26,68  mp

 

Pentru activitatea teoretică sunt amenajate 16 săli de clasă – 6 săli nivel primar – 10 săli – gimnaziu, 1 sălă destinată grupei de preşcolari din cadrul şcolii, 1 sală senzorială, 1 sală internet ( – reţea internet – 20 calculatoare, audiţii, vizionări, ludoterapie), 1 cabinet meloterapie dotat cu material necesare derulării activităţii terapeutice. Cele 6 cabinete logopedice şi cabinetul de psihodiagnoză dotate cu materiale specific şi calculatoare, asigură desfăşurarea activităţilor de terapii specifice. Sala de sport şi cabinetul de kinetoterapie sunt dotate cu aparatură adecvată specificului şcolii. Toate spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier (bănci şcolare, mese, scaune, rafturi, dulapuri etc.). Şcoala are teren de sport şi spaţiu de joacă. Biblioteca şcolii are un fond de carte de peste 9794 de volume, CD –uri şi DVD – uri şi este dotată cu aparatură multimedia (P.C., T.V).

Centrul de Documentare şi Informare – CDI –ul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa, inaugurat în iunie 2006, cu o suprafaţă de 68,4 mp, dispune de un număr de 1114 volume,  scaner, video proiector, imprimantă TV, telefon, DVD player, cameră video, laminator, maşină de legat, ghilotină, 6 calculatoare pentru utilizatori.

IMGP2895

Image 1 of 32