Oferta educațională

Copilul cu cerinţe educative speciale (CES) este în centrul atenţiei procesului instructiv-educativ, compensativ – recuperatoriu ce se desfăşoară la nivelul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  Nr.1 Bistriţa. Activitatea didactică este întregită şi susţinută de programe educative şi recuperatorii cu accent pe socializarea şi integrarea copiilor, iar aplicarea programelor de servicii personalizate asigură performanţa şi calitatea demersului terapeutic. Adaptarea curriculară este […]